VvE 2017-02-22T13:40:35+00:00
  Conditiemeting (NEN 2767)
Conditiemeting, NEN2767, Regie Vastgoed, Bouwkundig advies-managementbureau
Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van onroerend goed. Het conditiemeten is een methode om de conditie van installatie- en bouwdelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen.
  Energiekeuring (energielabel)
Energielabel -Energiekeuring- Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een woning is het daarom belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van uw woning.
  Expertise onderzoek
Expertiseonderzoek - scheurvorming-Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Een expertise onderzoek is een onafhankelijk specialistisch onderzoek naar een geconstateerd gebrek of schade of het vermoeden hiervan. Neem direct contact met ons op voor een gedegen onderzoek.
  Meerjarenonderhoudsplan
MJOP, MOP, MOB, meerjaren onderhoudsplan, Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureau, onderhoud,
VvE’s zijn wettelijk verplicht om geld te reserveren in een onderhoudsfonds voor het uitvoeren van (groot)onderhoud. Een meerjaren onderhoudsplan geeft u als appartementseigenaar of vastgoed-beheerder inzicht in het noodzakelijk onderhoud.
Voor meer informatie
Voor meer informatie
Voor meer informatie
Voor meer informatie
  MJOP actualisatie
MJOP, MOP, MOB, actualiseren, meerjaren, onderhoudsplan, Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureau
Het is voor elke Vereniging van Eigenaars (VvE) en gebouweigenaar belangrijk om het meerjaren onderhoudsplan periodiek te laten beoordelen. Hierdoor houdt u grip op uw onderhoudskosten en voorkomt u achterstallig onderhoud.
  MJOP quickscan
MJOP quickscan vastgoed-Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureau
Een MJOP quickscan is een goed(koop) alternatief voor de kleinere VvE’s waarbij er geen noodzaak is voor een uitgebreid plan. De planning geeft inzicht in achterstallig onderhoud, onderhoudsactiviteiten en gepland uitvoeringsjaar van de werkzaamheden.
Voor meer informatie
Voor meer informatie