Betonrot

Betonrot-Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureau

Betonrot is een algemene term die gebruikt wordt voor een bepaalde schade aan gewapend beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te corroderen (roesten). Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van de wapening en het beton en aldus voor de gehele betonconstructie. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt waardoor de kwaliteit van het beton afneemt, of wanneer het element niet goed is ontworpen of uitgevoerd.

Aantasting wapening

Betonrot waarbij de wapening wordt aangetast wordt veroorzaakt door indringing van kooldioxide CO2 van de lucht (carbonatatie) of door indringing van chloriden. Chloride-indringing komt meestal voor in zeeklimaat of op plaatsen waar zout gestrooid wordt zoals bruggen. Betonrot komt ook voor in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride (CaCl2) overschreden werd. Het chloride werd in dat geval bij het maken van het element toegevoegd als bindingsversneller.
In beide gevallen wordt de beschermende ijzeroxide-laag rond de wapening verbroken. In de buitenlucht schilfert dit roestproduct normaal af, in basische omstandigheden zoals die in beton voorkomen blijft dit een continue laag die zo de wapening beschermt. In gecarbonateerd beton is de pH gedaald zodat de beschermlaag verdwijnt, aanwezigheid van chloriden zorgt ervoor dat de beschermlaag oplost als ijzerchloride FeCl3 en zo uit het beton verdwijnt.
Het betonrotproces kan vermeden worden door:

  • het kiezen van een lage water/cementfactor
  • een voldoende betondekking te garanderen (wapening diep genoeg plaatsen)
  • het vermijden van de verhardingsversneller calciumchloride (nu in de bouw verboden)
  • Om betonrot te vermijden zijn er eisen gesteld aan deze factoren, zie milieuklasse beton.

REGIE Vastgoedmanagement kan u van dienst zijn met diverse inspecties, waaronder een vloerinspectie (CUR 79 klasse II) of een expertiseonderzoek. Vraag direct een offerte aan of  neem contact met ons op.

Naast aantasting van de wapening zijn er ook andere factoren die betonschades kunnen veroorzaken. Lees meer over soorten betonschades op onze kennisbank.